Tin tức

Văn phòng của Công ty TNHH B-CREATE VIỆT NAM

Văn phòng của Công ty TNHH B-CREATE VIỆT NAM

Công ty TNHH B-CREATE VIỆT NAM đã chuyển trụ sở chính từ Quận 1 sang Quận 3 do việc mở rộng kinh doanh đi kèm với việc bắt đầu phát triển Labo.

Thành lập công ty TNHH B-CREATE VIỆT NAM

Thành lập công ty TNHH B-CREATE VIỆT NAM

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2018, Công ty TNHH B-Create Việt Nam được thành lập thuộc sở hữu từ công ty B-Create Japan, tại khu vực Hồ Chí Minh, Việt Nam.